Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được số lượng lớn và sự quan tâm từ các công ty Việt Nam về sản phẩm châu Âu và ngược lại. Điều chúng tôi nhận thấy là sự quan tâm về sản phẩm đến từ hai bên và xu hướng mong muốn được thiết lập trao đổi thương mại ngay khi Hiệp định tự do thương mại EU-Việt Nam có hiệu lực.

Bởi vậy, công ty chúng tôi luôn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tập đoàn đa quốc gia lớn, hỗ trợ tìm kiếm thị trường mới để đi đến xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc tế.

IFG có đại diện tại các thị trường trọng điểm, ngành và hiệp hội với mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp hàng đầu. Thông qua mạng lưới quan hệ kinh doanh rộng khắp các lĩnh vực chính, công ty chúng tôi có thể sử dụng các kênh phân phối hiện có và phát triển mới để xâm nhập sâu hơn vào thị trường cả hai bên EU và Việt Nam, với mục đích xích lại gần hơn và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Công ty chúng tôi đặc biệt luôn hướng tới phát triển mối quan hệ kinh doanh lâu dài với các đối tác.