Tư vấn quản lý

Dịch vụ tư vấn EU – Việt Nam

  • Chiến lược kinh doanh
  • Thâm nhập thị trường mới
  • Mở rộng xuất khẩu và sản xuất
  • Tiếp thị quốc tế
  • Sát nhập và mua lại
  • Các cơ quan và tổ chức

 


 Giới thiệu về EVCG

EU-Vietnam Consulting Group (EVCG) là một công ty tư vấn quản lý toàn cầu, hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp và các tổ chức trên toàn thế giới, chủ yếu là các đơn vị đến từ EU và Việt Nam. EVCG hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra những phương pháp cải tiến lâu dài cho doanh nghiệp, theo đuổi và mở rộng chiến lược ở châu Âu, châu Á cũng như giúp thực hiện mục tiêu đề ra.

Chúng tôi luôn thiết lập đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm thích hợp, hỗ trợ khách hàng trong từng ngành nghề, các lĩnh vực quan trọng và nắm bắt cơ hội: chiến lược, tiếp thị, tổ chức, hoạt động, chuyển đổi, phát triển bền vững, tài chính doanh nghiệp, sát nhập và mua lại.