Mua bán và sáp nhập (M&A)

Tư vấn đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A)

  • EVCG hỗ trợ tư vấn cho các giao dịch Mua bán và sáp nhập (M&A)
  • Dành cho các công ty Việt Nam quan tâm đến gia nhập thị trường EU, hay các công ty EU quan tâm đến gia nhập thị trường Việt Nam, qua cách mua lại một công ty đáng tin cậy và tài sản của công ty đó.

EVFTA – Đàm phán về tiêu chí với nhà đầu tư và lựa chọn công ty mục tiêu tiềm năng

  • Chuẩn bị thẩm định về công ty được lựa chọn để đánh giá giá trị, cơ hội và rủi ro
  • Thay mặt chủ đầu tư liên lạc với công ty được lựa chọn và trình bày đề nghị
  • Đàm phán với các công ty được lựa chọn, chuẩn bị xây dựng chiến lược

EVFTA – Tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ và đầu tư

EVFTA (Hiệp định tự do thương mại EU-VN) mang đến các điều khoản thuận lợi hơn so với các điều khoản của hiệp định WTO. Mục đích của hiệp định là tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp hai bên.

Việt Nam đã cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư EU trong lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành, dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thông, dịch vụ vận tải và phân phối.

 


Giới thiệu về EVCG

EU-Vietnam Consulting Group (EVCG) là một công ty tư vấn quản lý toàn cầu, hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp và các tổ chức trên toàn thế giới, chủ yếu là các đơn vị đến từ EU và Việt Nam. EVCG hỗ trợ khách hàng trong việc đưa ra những phương pháp cải tiến lâu dài cho doanh nghiệp, theo đuổi và mở rộng chiến lược ở châu Âu, châu Á cũng như giúp thực hiện mục tiêu đề ra.

Chúng tôi luôn thiết lập đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm thích hợp, hỗ trợ khách hàng trong từng ngành nghề, các lĩnh vực quan trọng và nắm bắt cơ hội: chiến lược, tiếp thị, tổ chức, hoạt động, chuyển đổi, phát triển bền vững, tài chính doanh nghiệp, sát nhập và mua lại.