Thị trường chung

Thị trường chung

Một thị trường không biên giới

Đối với thị trường chung EU, người, hàng hoá, dịch vụ và tiền bạc có thể tự do di chuyển giữa các nước EU. Công dân EU có thể học tập, sinh sống và làm việc, nghỉ hưu ở bất kỳ quốc gia nào trong khối EU.

Loại bỏ rào cản giữa các nước

Để tạo ra thị trường chung và duy nhất này, hàng trăm rào cản kỹ thuật, luật pháp và hành chính được bãi bỏ. Bởi vậy, các công ty được phép mở rộng hoạt động của mình. Đồng thời, EU hoạt động để đảm bảo rằng các quyền tự do không làm suy yếu sự công bằng, bảo vệ người tiêu dùng và hướng tới môi trường bền vững.

Cơ hội kinh doanh lớn

Doanh nghiệp châu Âu hoạt động trong thị trường EU có quyền truy cập không giới hạn đến gần 500 triệu người tiêu dùng, tăng khả năng cạnh trnah. Thị trường chung cũng rất hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Hộ nhập kinh tế là một lợi thế lơn trong thời kỳ suy thoái, cho phép các nước EU tiếp tục trao đổi kinh doanh, chứ không cần dùng đến biện pháp bao hộ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Một số rào cản

Nhiều trở ngại vẫn còn:

  • Hệ thống thuế quốc gia phân mảnh cản trở hội nhập thị trường và làm suy yếu hiệu quả
  • Các thị trường quốc gia riêng việt vẫn còn tồn tại cho các dịch vụ tài chính, năng lượng và giao thông vận tải
  • Thương mại điện tử giữa các quốc gia vẫn còn chậm, nhiều quy tắc, chuẩn mực và thông lệ khác nhau đáng kể
  • Lĩnh vực dịch vụ đang tụt hậu hơn so với thị trường hàng hoá
  • Quy định về công nhận trình độ nghề nghiệp cần được đơn giản hoá

Thị trường dịch vụ tài chính là một trường hợp đặc biệt. EU đang tìm cách xây dựng một ngành tài chính an toàn mạnh mẽ, tránh khủng hoảng như 2009, bằng cách tăng cường giám sát các tổ chức tài chính, điều tiết và yêu cầu các ngân hàng nắm giữ thêm vốn. Ngoài ra còn có:

  • Giảm phân mảnh trên các thị trường tài chính
  • Đa dạng hoá các nguồn tài chính
  • Tăng cường dòng chảy vốn giữa các nước EU
  • Cải thiện tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kiểm tra tại biên giới

Công dân EU không cần hộ chiếu để di chuyển giữa các nước châu Âu, ngoại trừ Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, Romania và Vương quốc Anh.

Nguồn: EU website