Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Mục đích của khối EU là làm cho ngành công nghiệp và kinh doanh EU trở nên cạnh tranh hơn, thúc đẩy tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo ra một môi trường kinh doanh thân thiện, đặc việt là cho các doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp sản xuất.

Công nghiệp là chìa khoá để phục hồi kinh tế

Cạnh tranh công nghiệp, đổi mới và tinh thần kinh doanh doanh cao độ là chia khoá để phục hồi kinh tế của châu Âu.

Đối điện với toàn cầu hoá tăng nhanh và cạnh tranh mạnh mẽ từ các nước đang phát triển, sự thịnh vượng lâu dài của châu Âu phụ thuộc vào sức mạnh của vơ sở công nghiệp, không phải chỉ trên các dịch vụ và ngân hàng.

Với ngành công nghiệp và đổi mới, cho tới 2020 EU mong muốn:

  • Tăng cường cơ sở công nghiệp và thúc đầy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế giảm thiểu carbon
  • Thúc đẩy sự đổi mới như một công cụ tạo ra nguồn tăng trưởng mới
  • Khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy một nền văn hoá doanh nghiệp
  • Đảm bảo một thị trường EU rộng mở đối với các loại hàng hoá

23 triệu doanh nghiệp nhỏ của châu Âu (SMEs)

  • Chiếm 99% tổng số doanh nghiệp
  • Cung cấp 67% việc làm
  • Tạo ra 85% công việc mới

Chính sách của EU được thiết kế để cỉa thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy môi trường kinh doanh và tạo việc làm, cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tiếp cận nguồn tài chính và thị trường.

Châu Âu có tiềm năng kinh doanh còn chưa được khai thác. Mặc dù 38% người châu Âu nói rằng họ muốn tự làm chủ doanh nghiệp, chỉ có 10% là lao động tự chủ. EU đang làm việc để tăng tỷ lệ này, giúp tạo ra công việc và trẻ hoá  cơ sở kinh tế.

Một thị trường EU rộng mở cho các loại hàng hoá và dịch vụ

EU đang hướng đến loại bỏ những rào cản còn lại đễ thúc đẩy kinh doanh và tránh tạo ra rào cản mới bằng cách tạo ra một thị trường tiêu dùng EU thân thiện với doanh nghiệp, và dựa trên các quy tắc và tiêu chuẩn đơn giản, minh bạch và nhất quán. Các thị trường của EU nên có một bệ phóng cho các công ty và các ngành công nghiệp, cho phép họ phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu.

Nguồn: EU website