Đội ngũ làm việc

Đội ngũ làm việc

Thương mại quốc tế là một môi trường kinh doanh phức tạp và đầy thử thách, đòi hỏi sự hiểu biết và nhận thức sâu rộng, để không những tìm ra sản phẩm phù hợp và thị trường tiềm năng, mà còn thực hiện các thủ tục đàm phán, giao dịch và vận chuyển tới khách hàng. Bởi vậy, có được nguồn nhân lực thích ứng để đảm nhận các công việc trên là việc thiết yếu góp phần tạo nên sự thành công cho mỗi doanh nghiệp trong môi trường quốc tế. Đội ngũ EVFTA GROUP chúng tôi bao gồm những chuyên gia kinh tế, tài chính thương mại  tận tâm với trình độ kiến thức và kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp với môi trường quốc tế. Tất cả chúng tôi đều làm việc với mục tiêu là đưa các sản phẩm phù hợp với mức giá cạnh tranh và chất lượng dịch vụ cao nhất đến khách hàng.

EVFTA GROUP bao gồm các bộ phận khác nhau, nhằm cung cấp hỗ trợ khách hàng trong từng khía cạnh của một giao dịch:

  • Mua và bán
  • Vận chuyển
  • Tài chính và kế toán
  • Marketing và tuyên truyền
  • Luật pháp
  • Nhân lực
  • Phân tích và cố vấn doanh nghiệp