Phương thức

Phương thức

  • Tập trung thương mại khu vực – Ưu tiên và chú trọng vào việc tăng cường các giao dịch thương mại giữa Việt Nam và châu Âu, phần lớn nguồn lực tài chính và nhân sự của chúng tôi được phân bố đều cho cả hai khu vực, giúp củng cố kiến thức độc sâu rộng, độc đáo và trau dồi kinh nghiệm, cũng như trở thành một lợi thế cạnh tranh cho EVFTA GROUP.
  • Am hiểu nhu cầu – Nhu cầu của khách hàng luôn là nền tảng cho sự khởi đầu của chúng tôi
  • Hợp tác và lợi ích lâu dài thay vì lợi nhuận ngắn hạn – Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý tài chính và chiến lược marketing trong chu trình giới thiệu sản phẩm với khách hàng tiềm năng trên các thị trường.